DTGINK

Сайта е в процес на разработка.

Ако имате нужда от материали за DTG печат

(Мастила, Претритмънт, Промивна течност, Защитна хартия),

пишете ни и ние ще ви отговорим.info@dtgink.eu